Things i like to do 2


Bane 1, Rocking Chair (Kssm30, Kom og vind)

Bane 2, Dancing (Sumba, Kom og vind)

Bane 3, Fishing (Hansjnielsen, Kom og vind)

Bane 4, Reading, (Theti, Kom og vind)

Bane 5, Eating Cookies (Cjb721, Playtopia_com)

Bane 6, Safari (Jerelian, Playtopia_fr)