A girls world


Bane 1, High heels

Bane 2, Jump rope

Bane 3, Beach babe

Bane 4, Just a girl

Bane 5, Sandal

Bane 6, Nail polish

Bane 7, Lipstick

Bane 8, Beauty box

Bane 9, Hand cream (Majla, kom og vind)

Bane 10, Stiletto