Visit the zoo


Bane 1, Zoo (Sumba, Kom og vind)

Bane 2, Zookeeper (Kelto, Playtopia_com)

Bane 3, The entrance (Kelto, Playtopia_com)

Bane 4, The gift shop (Kelto, Playtopia_com)

Bane 5, Dinnertime (Theti, Kom og vind)

Bane 6, Elephant (Theti, Kom og vind)

Bane 7, Koala (Theti, Kom og vind)

Bane 8, Red panda (Kelto, Playtopia_com)

Bane 9, Alpaca (Kelto, Playtopia_com)

Bane 10, Silverback (Kelto, Playtopia_com)

Bane 11, Rhino (Kelto, Playtopia_com)

Bane 12, Giraffe (Kelto, Playtopia_com)