Switcherland 2


Bane 1, Skiing (Kyspatar, Kom og vind)

Bane 2, Cheese fondue (Tove58, Kom og vind)

Bane 3, Alp music (Bonjek, Kom og vind)

Bane 4, Mountain train (Tove58, Kom og vind)

Bane 5, Heidi (Tove58, Kom og vind)

Bane 6, Edelweiss (Leneberg , Kom og vind)

Bane 7, Matterhorn (Meryl, Playandwin_co_uk)

Bane 8 (1), Chalet (Bonjek, Kom og vind)

Bane 8 (2), Chalet (Bonjek, Kom og vind)

Bane 8 (3), Chalet (Bonjek, Kom og vind)

Bane 9, Swiss army knife (Tove58, Kom og vind)

Bane 10 (1), Swiss cheese (Friesenjung, Spielmit_com)

Bane 10 (2), Swiss cheese (Friesenjung, Spielmit_com)

Bane 10 (3), Swiss cheese (Friesenjung, Spielmit_com)

Bane 10 (4), Swiss cheese (Friesenjung, Spielmit_com)

Bane 11 (1), Matterhorn (Bonjek, Kom og vind)

Bane 11 (2), Matterhorn (Bonjek, Kom og vind)

Bane 11 (3), Matterhorn (Bonjek, Kom og vind)

Bane 11 (4), Matterhorn (Bonjek, Kom og vind)

Bane 11 (5), Matterhorn (Bonjek, Kom og vind)

Bane 11 (6), Matterhorn (Bonjek, Kom og vind)

Bane 11 (7), Matterhorn (Bonjek, Kom og vind)

Bane 11 (8), Matterhorn (Bonjek, Kom og vind)

Bane 11 (9), Matterhorn (Bonjek, Kom og vind)

Bane 12,The Alps (Bonjek, Kom og vind)