Free as a bird


Bane 1, Two wheels (Sumba, kom og vind)

Bane 2, Fly to the moon (Sequann, kom og vind)

Bane 3, Formation flight

Bane 4, Parachute (Dlykke, kom og vind)

Bane 5, In flight

Bane 6, Native life (Sumba, kom og vind)

Bane 7, Take off

Bane 8, Garden life (Sumba, kom og vind)

Bane 9, Happy cow

Bane 10, Hot air balloon (Dlykke, kom og vind)

Bane 11, Bird kiss (Bdbutterfly, kom og vind)

Bane 12, Free birds (Bdbutterfly, kom og vind)