Disguises


Bane 1, Zorro (Cjb721, Playandwin_co_uk)

Bane 2, Bankrobber (Kelto, Playtopia_com)

Bane 3, Night hero (Myevilangel, Kom og vind)

Bane 4, Mask (Quemada, Spielmit_com)

Bane 5, Groucho mask (Kelto, Playtopia_com)

Bane 6,The lone ranger (Cjb721, Playandwin_co_uk)

Bane 7, Wolf in disguise (Kelto, Playtopia_com)

Bane 8, Masked ball (Jette2141, Kom og vind)

Bane 9, Venetian mask (Kelto, Playtopia_com)

Bane 10, Wolf as grandma (Kelto, Playtopia_com)

Bane 11, Ghost disguise (Meryl, Playandwin_co_uk)

Bane 12, Anonymous (Drewish, Playandwin_co_uk)