Dancing


Bane 1, Gangnam style (Kelto, Playtopia_com)

Bane 2, Cossack dancer (Kelto, Playtopia_com)

Bane 3, Waltz (Kelto, Playtopia_com)

Bane 4, Tango (Wondery, Kom og vind)

Bane 5, Ice dancing (Kelto, Playtopia_com)

Bane 6, Belly dancer (Kelto, Playtopia_com)

Bane 7, Tango (Kelto, Playtopia_com)

Bane 8, Dabbing (Sarahhd, Kom og vind)

Bane 9, Sirtaki (Kelto, Playtopia_com)

Bane 10, Breakdance (Katrineand, Kom og vind)

Bane 11, Ballet (Theti, Kom og vind)

Bane 12, Stepdance (Theti, Kom og vind)