Babies


Bane 1, Pregnant (Leneberg, Kom og vind)

Bane 2, Baby with bottle (Xxbienexxde, Spielmit_com)

Bane 3, Laughing baby (Leneberg, Kom og vind)

Bane 4, Baby boy (Xxbienexxde, Spielmit_com)

Bane 5, Pacifier (Xxbienexxde, Spielmit_com)

Bane 6, Mum and child (Sumba, Kom og vind)

Bane 7, Sleeping baby (Tulip70, Playandwin_co_uk)

Bane 8, Cute baby (Leneberg, Kom og vind)

Bane 9, Eating time (Sumba, Kom og vind)

Bane 10, Teddybear (Lehmkuhl84, Kom og vind)

Bane 11, The bottle (Sumba, Kom og vind)

Bane 12, Baby girl (Xxbienexxde, Spielmit_com)